O nás

JenTak Havlíčkova Borová, z. s.

582 23 Havlíčkova Borová 302

IČ: 28559924

Číslo BÚ: 218722495/0300, Poštovní spořitelna

 

Organizační struktura:

                                                Výkonný orgán:    Rada (Tonarová Hana, Vencová Klára, Chlubnová Hana)

                                                 Nejvyšší orgán:    Členské shromáždění (všichni registrovaní členové)

                                             

Kontakt:

JentakH.Borova@email.cz

 

Najdete nás také na facebooku: Divadelní soubor JenTak

 

Odehrané kusy

 1. Akt (2006)

 2. Vizionář (2006)

 3. Holky se asi zbláznily (2007)

 4. Severní pól je dobyt (2008)

 5. Na letním bytě (2009)

 6. Vlasta (2010)

 7. Bětuška a Kleofášek (2011)

 8. Nebeská komise (2011)

 9. Třetí sudba (2012)

 10. Vražda v tunelu (2012)

 11. Charleyova teta (2013)

 12. Když se zhasne (2014 - 2015)

 13. P. P. S. aneb Na správné adrese (2014 - 2015)

 14. A je to v pytli (2016 - 2017)

 15. Kurz efektivního rodičovství (2018)

 

Loutkové představení pro MŠ:

Broučci (2014 - 2016)

Sněhurka a sedm trpaslíků (2017-2019)

Něco málo z historie...

V dubnu roku 2007 jsme se rozhodli, že naše seskupení registrujeme u Ministerstva vnitra ČR. Dne 1. 6. 2007 proběhla ustavující schůze a 8. 6. 2007 vzniklo občanské sdružení s názvem Občanské sdružení JenTak Havlíčkova Borová. Tímto krokem jsme se zavázali k tomu, že to myslíme s naším divadlem opravdu vážně. Ze zákona musíme vést účetnictví, dokládat příjmy a výdaje, sestavovat účetní uzávěrku, podávat daňová přiznání atd.

Postupem roku různě přistupovali a odcházeli členové a nyní se jejich počet točí kolem čísla 20. Dokladem členství v našem spolku je jako u jiných organizací zaplacený členský příspěvek.

Naším hlavním posláním a činností je ochotnické divadlo. Dále pak dle stanov: obnova kulturní tradice místa, podpora a rozšiřování občanských aktivit v kraji a regionu, oživování mikroregionu a to například formou pořádání festivalů, zábavných akcí, výstav, dílen, přednášek, seminářů, pořádání charitativních sbírek, vánočních bazarů, divadelních a hudebních vystoupení.

 Po úspěšné scénce na kácení máje následovala další scénka, tentokrát divadelní hry od Járy Cimrmana. Hned o prázdninách jsme začali zkoušet hry Vizionář a Akt od slavného Járy Cimrmana a ještě další 3 krátké scénky. Předpremiéra těchto scének s názvem: ,,Je to v troubě aneb pocta českým komikům“ se konala v muzeu KHB 21. dubna 2006. O týden později následovala premiéra v místní sokolovně v Havlíčkově Borové. Představení se velice líbila a my se s chutí pustili do zkoušení dalších divadelních kusů, mezitím jsme zpívali v kostele na mších, účastnili se humanitárních sbírek, vánočních bazarů, připravovali předtančení na ples atd.